Ukubhaliweyo

Imephu yesiza

Imephu yesiza

Umbutho wokuKhuthaza iNkcubeko yeWadi

Ulwazi lokusebenza

Ishishini elixhasiweyo

Uluhlu lwezixhobo

Ubudlelwane boluntu / iphepha lolwazi

Imephu yesiza

Umgaqo-nkqubo wobumfihlo

Umgaqo-nkqubo wokufikelela kwiWebhu